• babelmuseum

אח"י - Applying for Achievers Award 2020 - Terms


כללי

האגודה לעידוד המחקר, הספרות והאומנות (אח"י) נוסדה ע"י יוצאי עיראק בישראל בשנת 1976 ופועלת מאז 2016 במסגרת מרכז מורשת יהדות בבל.

מטרת הפרס:

פרס אח"י נועד:-

 • לשמר ולטפח את ההיסטוריה והמורשת של יהודי בבל באמצעותהמחקר, הספרות והאומנות.

 • לעודד את הכתיבה המחקרית והיצירה הספרותית והאומנותית בקרב יוצאי קהילת יהודי בבל בישראל.

 • לבטא הוקרה על תרומתם של אנשים מקהילת יהודי עיראק לחברה בישראל.

הפרסים יוענקו בקטגוריות הבאות:

 • פרס מפעל חיים

 1. הפרס נועד לבטא את ההוקרה של קהילת יוצאי עיראק בישראל לפועלו ותרומתו של מקבל הפרס לחברה הישראלית ולקהילת יהודי בבל.

 2. זכאי לקבל את הפרס מועמד מיוצאי קהילת יהודי בבלמגיל 60 ואילך .

 3. מי שזכה בפרס זה לא יוכל לזכות בו פעם נוספת.

 4. הפרס הינו תעודת הוקרה ואינו פרס כספי.

פרס אח"י לכותבים ויוצרים בתחומים הבאים:

מחקר

ספרות ושירה

מוסיקה

אמנויות הבמה

מחול

אמנויות העיצוב

 • מענקי עידוד

 1. מענקי עידוד יוענקו למבחר יוצרים וחוקרים שהגישו מועמדותם לפרס אח"י בקטגוריות השונות אך לא זכו בפרס.

 2. מקבל מלגת העידוד יוכל להגיש בקשה בשנים לאחר מכן ללא מגבלת זמן לקבלת פרס אח"י, אך לא על אותה יצירה שהוגשה.

הפרס יינתן רק לפרסומים/יצירות שפורסמו או הוצגו.