(שמש יצחק (בועז

נולד בשנת 1920.

היה מדריך בתנועה ומפקד אזור ב"שורה" בסניף תל אביב (בגדאד).
הצטרף לתנועת החלוץ והדריך קבוצות מבוגרים ונוער.
חבר ועדת ההכשרה המקצועית.
בהיותו מורה בבית הספר אליאנס פעל לגיוס מורים ונערים לתנועת החלוץ.
הצטרף לזרוע ההגנה כמפקד אזור, בביתו החזיק סליק נשק.
נתפס ונשפט על פעילות ציונית.
עלה לארץ בשנת 1953 (ליגלית-קפריסין-ישראל).
השכלתו תיכונית.

בארץ עבד כמבקר חשבונות במס קנייה תל אביב.

Web design: www.wixandme.com

Visit us

83 Mordechai

Ben Porat Ave., Or Yehuda

Map >>

Contact

babylon@bjhc.org.il

Tel: 03-5339278/9

Fax: 03-5339936

  • Facebook
  • YouTube

Opening hours

Monday, Wednesday and Thursday: 9:00AM – 3:00PM

Tuesday: 9:00AM – 7:00PM

Friday: 10:00AM – 1:00PM

Closed on Sundays, Saturdays and Holidays.

 

* On Fridays a guided tour in Hebrew is offered, but prior arrangement is necessary!

Community Channel

Broadcasts 98 (YES and HOT)

TV programs

Wednesdays 8:00pm - 9:00pm

Mondays 1:00pm - 2:00pm


Songs by Request
Saturday 9:00 pm - 09:30 pm

Sundays at 9:00am - 09:30am

Web design: wix&me