באלי יוסף

נולד בכרכוך בשנת 1925.

הצטרף לתנועת החלוץ ולזרוע ההגנה.
השתתף בסמינר מדריכים, הדריך קבוצות, בביתו התאכסנו מועמדים בדרכם לעליה.
ישב בבית סוהר בגלל פעילות ציונית.
עלה בשנת 1951.

באלי יוסף