top of page

בלץ שמואל

נולד בגדאד בשנת 1918.
בוגר סמינר ו', הדריך קבוצות מבוגרים.
לימד בבית ספר עממי בבגדאד.
בעקבות המשבר של 1949 הוברח מבגדאד לכרכוך ומשם יצא לכיוון פרס.
בשנת 1949 עלה ארצה.
עבד במוסד לביטוח לאומי.
נפטר בשנת 1985.

בלץ שמואל
bottom of page