יקותיאלי יוסף (יהושע)

נולד בבגדאד בשנת 1928.

הצטרף לתנועה ולשורה, היה מדריך בתנועה.

בביתו אוחסן נשק ושיירות עולים עברו דרכו.

משפחתו עלתה ארצה והוא הצטרף כעבור 10 חודשים. 24 ימים אחר כך נתפסו שניים מחבריו ונתלו, ומספר חניכיו נאסרו.

בארץ למד משפטים ועבודה סוציאלית.

ניהל את משרד האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי במחוזות חיפה והצפון.

מונה נציג שר המשפטים ב-3 וועדות: המחוזית של הצפון, אגם ההיקוות של הכינרת והאדמות החקלאיות שבמדינה.

מילא תפקידים שונים נוספים.

הוציא לאור 45 ספרים.

Visit us

83 Mordechai

Ben Porat Ave., Or Yehuda

Map >>

Contact

babylon@bjhc.org.il

Tel: 03-5339278/9

Fax: 03-5339936

Opening hours

Monday, Wednesday and Thursday: 9:00AM – 3:00PM

Tuesday: 9:00AM – 7:00PM

Friday: 10:00AM – 1:00PM

Closed on Sundays, Saturdays and Holidays.

 

* On Fridays a guided tour in Hebrew is offered, but prior arrangement is necessary!

Community Channel

Broadcasts 98 (YES and HOT),

tv programs

On Wednesdays at 8:00pm - 9:00pm,

On Mondays at 1:00pm - 2:00pm,
Songs by Request
On Saturday nights at 9:00pm - 09:30pm

On Sundays at 9:00am - 09:30am,

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Web design: www.wixandme.com

מרכז מורשת יהדות בבל

ע.ר 58-002986-6

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
0