top of page

ישראל אסתר

נולדה בבגדאד בשנת 1927.
הצטרפה לתנועת החלוץ בכרכוך ולמדה בסמינר למדריכים בבגדאד.
הדריכה וריכזה את ועדת התרבות בכרכוך.
הצטרפה לזרוע ההגנה, הדריכה עזרה ראשונה ואכסנה בביתה מועמדים לעליה.

בעקבות פעילותה נאסרה באשמת פעילות ציונית.
בשנת 1947 עלתה דרך פרס.
הצטרפה לקיבוץ מעוז חיים, ולאחר מכן הצטרפה לבעלה שניאור לקיבוץ בית העמק בו עבדה כמורה.
בשנת 1964 הצטרפה למשרד הביטחון.
לאחר פרישתה התנדבה לעזור לקשישים.

ישראל אסתר
bottom of page