מורד אליהו

נולד בבגדאד בשנת 1925.
בשנים 1942 - 1943 סייע במבצע להברחת חיילים פולנים מצבא אנדרוס לארץ דרך פרס.

הצטרף לתנועת החלוץ ולזרוע ההגנה, בה בנה סליקים לנשק בבתים וכן עסק בהעברת נשק מהסליקים לכיתות הלימוד וההדרכה.
בשנת 1949 עלה בדרך בלתי לגאלית דרך ח’נקין- פרס.
 

Web design: www.wixandme.com

Visit us

83 Mordechai

Ben Porat Ave., Or Yehuda

Map >>

Contact

babylon@bjhc.org.il

Tel: 03-5339278/9

Fax: 03-5339936

  • Facebook
  • YouTube

Opening hours

Monday, Wednesday and Thursday: 9:00AM – 3:00PM

Tuesday: 9:00AM – 7:00PM

Friday: 10:00AM – 1:00PM

Closed on Sundays, Saturdays and Holidays.

 

* On Fridays a guided tour in Hebrew is offered, but prior arrangement is necessary!

Community Channel

Broadcasts 98 (YES and HOT)

TV programs

Wednesdays 8:00pm - 9:00pm

Mondays 1:00pm - 2:00pm


Songs by Request
Saturday 9:00 pm - 09:30 pm

Sundays at 9:00am - 09:30am

Web design: wix&me