נחום נעים

נולד בבגדאד בשנת 1926.
הצטרף לזרוע ההגנה כמדריך ומפקד אזור כראדא.
חבר ועדת העלייה, עסק בריכוז עולים בלתי לגאליים, השתתף בהעברת עולים במבצע מייקלברג.
בשנת 1950 עלה דרך בצרה - פרס.
הצטרף למושב השיתופי רמות נפתלי, לאחר מכן היה בין מקימי מושב גן הדרום.
יו"ר הועד הראשון של מושבי עבודה.
הדריך באזור שובלים שבנגב.
יו"ר המועצה האזורית גדרות בשנים 1975-1968.

Web design: www.wixandme.com

Visit us

83 Mordechai

Ben Porat Ave., Or Yehuda

Map >>

Contact

babylon@bjhc.org.il

Tel: 03-5339278/9

Fax: 03-5339936

  • Facebook
  • YouTube

Opening hours

Monday, Wednesday and Thursday: 9:00AM – 3:00PM

Tuesday: 9:00AM – 7:00PM

Friday: 10:00AM – 1:00PM

Closed on Sundays, Saturdays and Holidays.

 

* On Fridays a guided tour in Hebrew is offered, but prior arrangement is necessary!

Community Channel

Broadcasts 98 (YES and HOT)

TV programs

Wednesdays 8:00pm - 9:00pm

Mondays 1:00pm - 2:00pm


Songs by Request
Saturday 9:00 pm - 09:30 pm

Sundays at 9:00am - 09:30am

Web design: wix&me