top of page

שמש יבין

נולד בשנת 1928 בכרכוך.
השתתף בסמינר והדריך קבוצות.
טיפל בספריית הסניף, חבר ועדת מערכת.
הצטרף לזרוע ההגנה בה הדריך והיה מפקד אזור, טפל בהתקנת סליקי נשק.
עסק בארגון ורישום עולים במבצע עזרא ונחמיה.
היה בין אחרוני המדריכים שנשארו בסניף. טפל בסילוק חומר, נשק וכו'.
בשנת 1951 עלה ארצה.
עבד באגף פיתוח הקרקע בחבל דרום של קק"ל, ובין היתר כיהן כחבר מזכירות הועד הארצי של עובדי קק"ל.

שמש יבין
bottom of page