ששון (חבה) צבי

נולד בבגדאד בשנת 1933.
הצטרף לתנועת החלוץ.
באוקטובר 1949 נידון לשלושה חודשי מאסר באשמת ניסיון בריחה לאיראן דרך חאנקין.
בינואר 1950 הגיע ארצה באופן בלתי ליגאלי דרך הצפון ואיראן.

Visit us

83 Mordechai

Ben Porat Ave., Or Yehuda

Map >>

Contact

babylon@bjhc.org.il

Tel: 03-5339278/9

Fax: 03-5339936

Opening hours

Monday, Wednesday and Thursday: 9:00AM – 3:00PM

Tuesday: 9:00AM – 7:00PM

Friday: 10:00AM – 1:00PM

Closed on Sundays, Saturdays and Holidays.

 

* On Fridays a guided tour in Hebrew is offered, but prior arrangement is necessary!

Community Channel

Broadcasts 98 (YES and HOT),

tv programs

On Wednesdays at 8:00pm - 9:00pm,

On Mondays at 1:00pm - 2:00pm,
Songs by Request
On Saturday nights at 9:00pm - 09:30pm

On Sundays at 9:00am - 09:30am,

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Web design: www.wixandme.com

מרכז מורשת יהדות בבל

ע.ר 58-002986-6

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
0