top of page

(גור אריה (צ'וילה) בנימין (אמיל

נולד בבגדאד בשנת 1926.
בשנת 1944 הצטרף לזרוע ההגנה, הדריך והיה מפקד אזור.
נשלח ל-H3 לארגן עליה בלתי לגאלית.
בשנת 1948 עלה בטיסה מבגדאד בדרכון מזויף.
הצטרף לפלמ"ח לחטיבת הראל, למחלקה השחורה, היה מפקד סיירת, עבד במודיעין ובמוסד.
יועץ ראש הממשלה לענייניי ערבים.
בעל MA במזרח התיכון החדש.

(גור אריה (צ'וילה) בנימין (אמיל
bottom of page