top of page

(דלומי רינה (חיאוי

נולדה בבגדאד בשנת 1927.
בשנת 1942 הצטרפה לתנועת החלוץ.
בוגרת סמינר ג', הדריכה קבוצות נוער, חברה בוועדת תרבות, ארגון, ספורט, טיולים והכשרה.
חברה במועצת החלוץ הצעיר ויושבת ראש שלה לתקופה של חדשיים לפני עלייתה.

חברת המזכירות הארצית.
השתתפה בקורס עזרה ראשונה, במסגרת "זרוע ההגנה".
בביתה היה סליק נשק, בגינה שבביתה פעלה קבוצה להכשרה חקלאית.
בשנת 1947 עלתה במבצע מייקלברג.
הייתה חברה בקיבוץ נווה אור, עסקה בהנהלת חשבונות.

(דלומי רינה (חיאוי
bottom of page