top of page

(כהן לוי (סופר) איריס (יהודית

נולדה בבצרה בשנת 1931.
סיימה בעיראק את בית הספר התיכון.
בשנת 1945הצטרפה לתנועת החלוץ, השתתפה בסמינר למדריכים בבצרה, הדריכה קבוצות נוער ובוגרים והשתתפה בקורס עזרה ראשונה.
ביתה שימש לקליטה ולאכסון מועמדים לעליה.
בעלת תואר ראשון בלשון ואזרחות, עבדה כסגן מנהל מחוז המרכז בצנזורה במשרד הביטחון.

(כהן לוי (סופר) איריס (יהודית
bottom of page