top of page

(ננא משה (ניר

נולד בשנת 1928.
בוגר סמינר למדריכים וקורס למפקדי איזור.
היה מדריך בתנועה וב"שורה" בסניף חיפה (בצרה).
עלה לארץ בשנת 1949 דרך פרס.
השכלתו תיכונית.

עבד במחלקה להתיישבות בסוכנות היהודית.

(ננא משה (ניר
bottom of page