top of page

(נקר יעקוב (אמנון

נולד בבגדאד בשנת 1925.
הצטרף לתנועת החלוץ ולזרוע ההגנה, הדריך וניהל קורסים של עזרה ראשונה.
בשנת 1949 עלה דרך חנאקין - פרס.
למד רפואה בחו"ל במשך 3 שנים.
שירת בחיל הרפואה, עבר קורסים והשתלמויות ברפואה, השתחרר בדרגת רס"ן כראש מדור בחיל הרפואה.
קיבל תעודה רשמית ברוקחות, ועסק במקצוע עד לפרישתו.

(נקר יעקוב (אמנון
bottom of page