top of page

(עברי (ערב) דוד (אהוד

נולד בבגדאד בשנת 1927.
בוגר סמינר ז', הדריך קבוצות שונות ביניהן של פועלים.
חבר ועדת תרבות, מרכז ועדת הכשרה מקצועית.
בזרוע ההגנה היה מפקד אזור.
בשנת 1949 עלה דרך פרס, עסק בטיפול בעולים במחנה בטהראן.
חבר קיבוץ בארי, מילא תפקידים ציבוריים במסגרת התנועה הקיבוצית, עבר השתלמויות וכן קורסים מקצועיים במטעים ובספרנות.
חיבר את הספר "דודי".

(עברי (ערב) דוד (אהוד
bottom of page