top of page

(עזרא אהרון (ביאליק

נולד בעיר בצרה בשנת 1923.
היה מדריך בתנועה וב"שורה" בסניף חיפה (בצרה).
עלה לארץ דרך פרס בשנת 1950.
השכלתו תיכונית ובארץ עסק במסחר.

(עזרא אהרון (ביאליק
bottom of page