(עזרא אהרון (ביאליק

נולד בעיר בצרה בשנת 1923.
היה מדריך בתנועה וב"שורה" בסניף חיפה (בצרה).
עלה לארץ דרך פרס בשנת 1950.
השכלתו תיכונית ובארץ עסק במסחר.

(עזרא אהרון (ביאליק