top of page

(שביב משה (שברו

נולד בבגדאד בשנת 1926.
סיים סמינר ד', הדריך נוער, חבר וועדת ספורט וועדת בירורים, חבר מועצת הסניף.
היה מדריך וחבר המטה בזרוע ההגנה בשנת 1946.
ריכז ועדת עליה בשנים 1949-1946.
בשנת 1950 עלה לארץ דרך בצרה-איראן ועבד במחנה טהרן.
למד במשך שנתיים מדעי המדינה וסוציולוגיה, עבד בשב"כ ובמוסד בשנים 1986-1950.
חבר הנהלת ארגון יוצאי המחתרת החלוצית בעיראק.

(שביב משה (שברו
bottom of page