top of page

(שבתאי אברהם (נפתלי

נולד בשנת 1920.
היה מדריך ולאחר מכן מפקד ב"שורה" בסניף חיפה בצרה.
עלה לארץ בשנת 1950.

בארץ היה חשבונאי ראשי ב"הלוואה וחיסכון" בחיפה.

השכלתו תיכונית.

(שבתאי אברהם (נפתלי
bottom of page