top of page

(שעשוע (עובדיה) תמר (מרגלית

נולדה בבגדאד בשנת 1931.
בוגרת סמינר מדריכים, הדריכה קבוצות, חברת ועדת עליה בזרוע ההגנה, הדריכה עזרה ראשונה.
בוגרת תיכון של הביה"ס האמריקאי לבנות בבגדאד.
בשנת 1950 עלתה דרך בצרה - פרס.
עבדה בתור פקידה בעיריית תל אביב.

(שעשוע (עובדיה) תמר (מרגלית
bottom of page