top of page

אלוני (נבו- עבדלנביא) מנחם

נולד בארביל בשנת 1928.
בשנת 1946 השתתף בסמינר מדריכים שהתקיים במוצל.
הדריך קבוצות בוגרים, ריכז את ועדת הארגון וועדת העליה.
השתתף בישיבות המרכז הארצי מטעם הסניף,
סייע בהברחת פעילי תנועת החלוץ שעברו דרך הצפון.
ריכז את ועדת העליה הארצית ופעל מטעמה באזורי הצפון והדרום.
בשנת 1950 עלה בלתי לגלית דרך בצרה ופרס.
סיים סמינר בבית ברל, עבד בשב"כ עד 1989 בתור רכז אזור וחוקר.
בשנים 1989-1993 עבד בתור פקיד בחברה "ימית".
יזם את הקמת העמותה למורשת יהדות ארביל ועמד בראשה.

אלוני (נבו- עבדלנביא) מנחם
bottom of page