ביבי מרדכי - תל-אביב

תקופת הפעילות: מיולי 1949 עד אוגוסט 1950, תחום הפעילות: עלייה (הבריחה הגדולה).
ספרים:
1) "מארבע כנפות הנהריים", הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1983.
2) "המחתרת הציונית-חלוצית בעיראק", כרכים א' -ב' בהוצאת מכון בן-צבי, ירושלים ומכון יד- טבנקין, אפעל, 1988. כרכים ג'-ד', בהוצאת ארגון יוצאי המחתרת, 2005.

Web design: www.wixandme.com

Visit us

83 Mordechai

Ben Porat Ave., Or Yehuda

Map >>

Contact

babylon@bjhc.org.il

Tel: 03-5339278/9

Fax: 03-5339936

  • Facebook
  • YouTube

Opening hours

Monday, Wednesday and Thursday: 9:00AM – 3:00PM

Tuesday: 9:00AM – 7:00PM

Friday: 10:00AM – 1:00PM

Closed on Sundays, Saturdays and Holidays.

 

* On Fridays a guided tour in Hebrew is offered, but prior arrangement is necessary!

Community Channel

Broadcasts 98 (YES and HOT)

TV programs

Wednesdays 8:00pm - 9:00pm

Mondays 1:00pm - 2:00pm


Songs by Request
Saturday 9:00 pm - 09:30 pm

Sundays at 9:00am - 09:30am

Web design: wix&me