top of page

בלבול (סומך) אראלה

נולדה בבצרה בשנת 1927.
הצטרפה לתנועת החלוץ והשתתפה בסמינר השני בבגדאד.
הייתה מדריכת נוער וחברה בוועדת הארגון ובוועדת התרבות.

בשנת 1945 הצטרפה לזרוע ההגנה.
בשנת 1947 עלתה בדרך בלתי לגאלית.
השלימה את לימודיה התיכוניים ועבדה כספרנית בעיריית בת ים.

בלבול (סומך) אראלה
bottom of page