top of page

בצרי מנשה

נולד בבצרה בשנת 1927.
סיים בית ספר תיכון ולמד שנה באוניברסיטה האמריקנית.
עבד בחברת הנפט בבצרה.
בשנת 1943 הצטרף לתנועת החלוץ, השתתף בסמינר והדריך נוער.
בשנת 1950 עלה ארצה.
היה חבר בקיבוץ מעוז חיים.

לאחר שירותו בצה"ל למד באוניברסיטה העברית ולאחר מכן היה עורך דין.

בצרי מנשה
bottom of page