top of page

ברזאני מאיר (יגאל)

נולד בבגדאד בשנת 1928.
השתתף בסמינר מדריכים, הדריך בעיקר קבוצות של פועלים מעוטי השכלה.
הצטרף לזרוע ההגנה ועבר אמונים בנשק ועזרה ראשונה.
עסק בהעברת נשק מהסליקים לכתות הלימוד.
עלה לארץ דרך פרס.
שרת בצה"ל בדרגת סגן.
למד הנהלת חשבונות.
עבד בין היתר במס הכנסה.

ברזאני מאיר (יגאל)
bottom of page