ברזני (יוסף) גדעון

נולד בבגדאד בשנת 1932.
חבר בתנועת החלוץ.
באוקטובר 1948 נעצר באשמת חברות בתנועה ציונית ונידון לשנתיים מאסר.
בספטמבר 1951 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

ברזני (יוסף) גדעון