top of page

ברינה רוני

נולד בעיר כרכוך.
היה מדריך וחבר ב"שורה" בסניף מקורות (כרכוך).
עלה לארץ בשנת 1947 דרך המדבר-עבר הירדן-בית הערבה.
עקב עלייתו נידון לתלייה לא בפניו, אביו נידון לחמש שנות מאסר והחרימו את ביתם.
בארץ היה מנהל בית ספר ועסק בחינוך, בהוראה ובניהול.

ברינה רוני
bottom of page