בר נסים צבי

נולד בשנת 1924 בבצרה.
היה מדריך בסניף חיפה (בצרה).
עלה לארץ בשנת 1951 דרך איראן.
היה שוטר באגף המכס.

בר נסים צבי