top of page

בר-עוז יעקב

נולד בעיר מוצול בשנת 1931.
היה מרכז ומדריך בסניף טבריה (מוצול).
עלה ארצה דרך פרס בשנת 1950.
בעל השכלה תיכונית.
בארץ היה מנהל בית ספר ממלכתי בטבריה.

בר-עוז יעקב
bottom of page