top of page

בר –דיין (מועלם) יעקב

נולד בבגדאד בשנת 1925.
למד משפטים בבגדאד.
הצטרף לתנועת החלוץ בשנת 1943, בוגר סמינר ד', הדריך קבוצות נוער.
הצטרף לזרוע ההגנה ועבר קורס עזרה ראשונה.
במסגרת מבצע עזרא ונחמיה עבד ברישום עולים בבית הכנסת מאיר טוויג.
בשנת 1951 עלה ארצה.
שימש יו"ר ההוצאה לפועל, אחר כך נתמנה לשופט תעבורה.
נפטר בשנת 2001.

בר –דיין (מועלם) יעקב
bottom of page