top of page

גבאי יואב

נולד בכרכוך בשנת 1929.
הצטרף לתנועת החלוץ, השתתף בסמינר, הדריך בוגרים ריכז את הסניף, ופעל בסניפי צפון עיראק.
בזרוע ההגנה מלא תפקיד סליקאי ומפקד אזור.
אחסן בביתו מועמדים לעליה.
בשנת 1949 עלה דרך ח’נקין וריכז את מחנה העולים בטהראן.
הצטרף לקיבוץ פלמחים, עבר קורסים להנדסאים בחברת החשמל בה עבד עד פרישתו לגמלאות.
פעילות ציבורית: סגן ראש עירית אשדוד, רכז הועד למען החייל בעיר.
חבר הנהלת ארגון יוצאי המחתרת החלוצית בעיראק.

גבאי יואב
bottom of page