top of page

גלעדי (מועלם) שלומה

נולד בבגדאד בשנת 1924.
הצטרף לתנועת החלוץ בשנת 1943.

בוגר סמינר ב', הדריך קבוצות מבוגרים, חבר ועדת הארגון, ועדת הקרן הקיימת, ועדת תרבות וחבר מועצת הסניף.
הצטרף לזרוע ההגנה, אכסן עולים בביתו, החזיק בביתו את מכשיר הקשר לתקופה קצרה.
בשנת 1945 עלה דרך סוריה.
הצטרף למושב השיתופי רמות נפתלי, שרת במודיעין לאחר מכן שימש בתפקיד אחראי על מינהל מרשם התושבים במשרד הפנים בחולון.

בעל תואר ראשון בכלכלה ומדע המדינה.
נפטר בשנת 1980.

גלעדי (מועלם) שלומה
bottom of page