דהן הרצל

נולד בבגדאד בשנת 1930.
חבר בתנועת החלוץ.
ביוני 1947 נתפס במוצל בדרכו לעלייה דרך סוריה ונידון לשנת הגליה באשמת ציונות.
במרס 1949 עלה ארצה דרך בצרה ואיראן.

דהן הרצל