דוד דוד

נולד בעמארה בשנת 1930.
בשנת 1946 הצטרף לתנועת החלוץ.
נעצר פעמיים בפעם הראשונה באשמת חברות בתנועה ציונית ובפעם השניה נתפס בדרך לעליה דרך איראן. בשני המקרים יחד היה שנה במאסר.
בשנת 1951 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

דוד דוד