top of page

דוידי (ארפי) גדעון

נולד בבצרה בשנת 1928.
הצטרף לתנועת החלוץ.
השתתף בסמינר מדריכים בבצרה, הדריך קבוצות נוער, חבר בוועדת תרבות.
בזרוע ההגנה מלא תפקיד מדריך ומפקד, הכין סליקים לנשק.
לפני עלייתו עסק ברישום עולים במסגרת מבצע עזרא ונחמיה.
בשנת 1950 עלה באופן בלתי לגאלי דרך פרס.

שרת כ-6 חדשים במחנה עולים בטהראן.
הצטרף לחיל הים, עבד במפעל נייר חדרה.
בשנת 1977 עבר לעבוד בבית הזיקוק לנפט בתור מנהל עבודה אחראי על ציוד מכני עד לפרישתו לגמלאות.

דוידי (ארפי) גדעון
bottom of page