top of page

דרוויש (צורני) אסתר

נולדה בבגדאד בשנת 1927.
מהחברות הראשונות שהצטרפו לתנועת החלוץ, בוגרת סמינר א', מהמדריכות הראשונות של קבוצות הנוער.

פעלה לצרף מורים לפעילויות בתנועת החלוץ.

עסקה בארגון סניפים מחוץ לבגדאד.
חברת המועצה, חברת ועדת המערכת והמזכירות הארצית.
עיצבה את הדגל של תנועת החלוץ הצעיר בעיראק.
בשנת 1951 עלתה ארצה.

דרוויש (צורני) אסתר
bottom of page