חוה מוריס

נולד בבצרה בשנת 1924.
חבר בתנועת החלוץ.
בשנת 1949 נידון לעשר שנות מאסר באשמת ציונות.
בשנת 1958 שוחרר וגורש לטורקיה ומשם עלה ארצה.

חוה מוריס