top of page

חייקה הרצל

נולד בשנת 1930 בעיר חנקין.

מראשוני המצטרפים לתנועה, הדריך קבוצות, ושימש מרכז הסניף בחנקין "חניתה".

פעל בסיוע לעליה דרך חנקין ולאחר מכן בדרום פרס בשנים 1949- 1950.

עלה ארצה בשנת 1950.

עבד במשרד הפיתוח עד שנת 1960 ופרש כשהיה בתפקיד עוזר למנהל הכללי לענייני עובדים. לאחר מכן עבר לארה''ב בה עבד בתור הנדסאי מחשבים בחברת י.ב.מ..
 

חייקה הרצל
bottom of page