top of page

חלד (דלח) רחמים

נולד בעיר בצרה בשנת 1926.
היה מדריך בתנועה, מדריך ומפקד אזור ב"שורה" בסניף חיפה (בצרה).
עלה לארץ בשנת 1950 דרך פרס.

היה פעיל עליה.
בוגר אוניברסיטה בסוציולוגיה וכלכלה.
בארץ עבד בעיקר בשירות הביטחון ולאחר מכן ב"פקר פלדה".

חלד (דלח) רחמים
bottom of page