חקק כרים

נולד בבגדאד בשנת 1925.
חבר בתנועת החלוץ.
באוגוסט 1948 נעצר ונידון לשנתיים מאסר ועוד שבעה חודשי הגליה.
במרס 1951 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

חקק כרים