יונס חיים

נולד בבגדאד 1929.
הצטרף לתנועת החלוץ.
בפברואר 1949, בדרכו לעליה דרך איראן, נתפס ע"י המשטרה עקב הלשנת המבריח ובחודש מאי 1949 נידון לחמש שנות מאסר.
באוקטובר 1953 הוגלה לקפריסין לאחר שנשללה אזרחותו ומשם עלה ארצה.

יונס חיים