top of page

כדורי (כהן) שמחה

נולדה בבגדאד בשנת 1919.
מראשוני המצטרפים לתנועת החלוץ, בוגרת סמינר המדריכים הראשון.
הדריכה קבוצות, חברת המזכירות.
הצטרפה לזרוע ההגנה ועסקה בהעברת נשק.
בשנת 1944 עלתה באמצעות דרכון מזויף.
הצטרפה להכשרה בקיבוץ בית השיטה ומשם הצטרפה לקיבוץ מעוז חיים בו שהתה עד 1953.
עבדה במועצת פועלי ירושלים עד פטירתה.

כדורי (כהן) שמחה
bottom of page