כתב (אגאי) הדסה

נולדה בבגדאד בשנת 1930.
הצטרפה לתנועת החלוץ, השתתפה בסמינר ה'.
הדריכה קבוצות נוער, חברה במספר ועדות.
בביתה החזיקה סליק נשק.
עלתה בלתי לגאלית דרך בצרה - פרס.
הצטרפה לקיבוץ קדמה, לאחר מכן עבדה בנעמ"ת, ופרשה בתפקיד של רכזת אזור.

כתב (אגאי) הדסה