top of page

לב (בלבול) אילן

נולד בבגדאד בשנת 1932.
בוגר סמינר ט', הדריך קבוצות נוער, חבר ועדת תרבות, חבר מזכירות, חבר מועצת הסניף.
בשנת 1951 עלה ארצה.
ניהל את החטיבה העליונה בבית ספר התיכון עירוני ט' .
נפטר בשנת 2003.

לב (בלבול) אילן
bottom of page