מוספי אליהו

ולד בבגדאד בשנת 1924.
חבר בתנועת החלוץ.
נעצר באוקטובר 1949 ונידון לשלוש שנות מאסר עם עבודות פרך באשמת חברות בתנועת החלוץ.
בתום תקופת המאסר נעצר לעוד חודשיים עד להגלייתו ארצה.
בשנת 1952 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

Visit us

83 Mordechai

Ben Porat Ave., Or Yehuda

Map >>

Contact

babylon@bjhc.org.il

Tel: 03-5339278/9

Fax: 03-5339936

Opening hours

Monday, Wednesday and Thursday: 9:00AM – 3:00PM

Tuesday: 9:00AM – 7:00PM

Friday: 10:00AM – 1:00PM

Closed on Sundays, Saturdays and Holidays.

 

* On Fridays a guided tour in Hebrew is offered, but prior arrangement is necessary!

Community Channel

Broadcasts 98 (YES and HOT),

tv programs

On Wednesdays at 8:00pm - 9:00pm,

On Mondays at 1:00pm - 2:00pm,
Songs by Request
On Saturday nights at 9:00pm - 09:30pm

On Sundays at 9:00am - 09:30am,

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

Web design: www.wixandme.com

מרכז מורשת יהדות בבל

ע.ר 58-002986-6

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle
0