מחלב מנשה

נולד בבגדאד בשנת 1929.
חבר בתנועת החלוץ.
בשנת 1949 נתפש בדרכו לעליה דרך חאנקין ואיראן ונידון לחמש שנות מאסר.
בנובמבר 1953 עלה ארצה במסגרת שלילת הנתינות.
עבד בהנהלת חשבונות.

מחלב מנשה