top of page

נגר (סלמאן) שמשון

נולד בבצרה בשנת 1927.
סיים את לימודי התיכון ועסק בהוראה.
בשנת 1944 הצטרף לתנועת החלוץ והשתתף בסמינר ב', הדריך קבוצות נוער ובוגרים.
היה חבר בועדת ארגון ותרבות וחבר ועדת עליה עד עלייתו ארצה.
בשנת 1950 עלה ארצה דרך פרס.
השתלם בארץ בסמינר למורים ולימד בבית ספר ערבי.
למד הנהלת חשבונות ועבד לאחר מכן בחברת מקורות.

נגר (סלמאן) שמשון
bottom of page