סופר מרדכי

נולד בבגדאד בשנת 1926.
בשנת 1949 נתפס ע"י המשטרה כאשר השתתף בהפגנה נגד ראש הקהילה ונידון לשלוש שנות מאסר.
במאי 1952 עלה במסגרת שלילת הנתינות.

סופר מרדכי