top of page

ערב (מזרחי) תרצה

נולדה בארביל בשנת 1932.
השתתפה בסמינר מדריכים, הדריכה נוער בארביל.
בשנת 1949 עלתה דרך בצרה.
הצטרפה להכשרה לקיבוצים חולתא ומעוז חיים ולאחר מכן לקיבוץ פלמחים.

ערב (מזרחי) תרצה
bottom of page