צדוק נחמן

נולד בבגדאד בשנת 1929.
חבר בתנועת החלוץ.
בשנת 1945 ניסה לעלות דרך סוריה ונתפס בקמישלי וישב בבית סוהר במשך שישה חודשים בגין כניסה בלתי לגאלית ועוד חודשיים בגין אחזקת תעודה מזויפת, הוחזר לעיראק ושם נשפט לעוד חודשיים של מאסר.
בשנת 1946 ניסה שוב לעלות אך המשאית התהפכה בדרך.
בשנת 1947 עלה דרך עבר הירדן לבית הערבה.
עבד במשרד התחבורה על לפרשתו לגמלאות.

Web design: www.wixandme.com

Visit us

83 Mordechai

Ben Porat Ave., Or Yehuda

Map >>

Contact

babylon@bjhc.org.il

Tel: 03-5339278/9

Fax: 03-5339936

  • Facebook
  • YouTube

Opening hours

Monday, Wednesday and Thursday: 9:00AM – 3:00PM

Tuesday: 9:00AM – 7:00PM

Friday: 10:00AM – 1:00PM

Closed on Sundays, Saturdays and Holidays.

 

* On Fridays a guided tour in Hebrew is offered, but prior arrangement is necessary!

Community Channel

Broadcasts 98 (YES and HOT)

TV programs

Wednesdays 8:00pm - 9:00pm

Mondays 1:00pm - 2:00pm


Songs by Request
Saturday 9:00 pm - 09:30 pm

Sundays at 9:00am - 09:30am

Web design: wix&me